MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
18:00-19:00Speaking Corner
Beginner, Post-Beginner
18:30-19:15
Speaking Corner
Intermediate
18:30-19:15

Teachers:

Speaking Corner – Gu Wei

Speaking Corner Intermediate – Li Junyu