MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
13:00-14:00China’s Economy
13:15-14:00
19:00-20:00China’s Economy
19:15-20:00

Teacher: Ping Zhang